Onlookers

河南建筑总包三级资质迁移

发布于:2020-1-11 17:19:55   |   作者:桐源  |   标签:
建筑资质类型有三个序列,分别是施工总承包资质、施工专业承包资质和施工劳务资质,不同序列的资质还划分不同的专业类型,总包资质有12个专业,专业承包资质有36个专业,劳务资质不分专业等级。

专业代理代办:河南省内各地市建筑工程总包资质  【 180-3781-1719 】  裕老师

建筑工程总承包资质,以前叫房建总承包资质,有些地方也叫土建总承包资质。这项资质总共有4个级别,分别是特级、一级、二级、三级。办理新的建筑工程总包资质必须要从三级开始办理。

房建一级、二级、三级资质分别可以承接哪些施工项目?


一级资质:
(1)高度200米以下的工业、民用建筑工程;
(2)高度240米以下的构筑物工程。
二级资质:
可承担下列建筑工程的施工:
(1)高度100米以下的工业、民用建筑工程;
(2)高度120米以下的构筑物工程;
(3)建筑面积15万平方米以下的建筑工程;
(4)单跨跨度39米以下的建筑工程。
三级资质:
可承担下列建筑工程的施工:
(1)高度50米以下的工业、民用建筑工程;
(2)高度70米以下的构筑物工程;
(3)建筑面积8万平方米以下的建筑工程;
(4)单跨跨度27米以下的建筑工程。--------------------------------------------------


趟过哗哗的流水,拜访那些散落的村庄,小海明威大开眼界,眼前的一切对他来说是 那么新奇有趣,长途跋涉中他的体力和意志都得到了很好的锻炼,也增长了不少见识。 ,入堂阅其四境图,见盘江自其南界西半入境,东北从东界之北而去,不标地名,无从知其何界也。,  洛克菲勒家族创始人的核心是老约翰·洛克菲勒,美国实业家、美孚石油公司创办 人。,南包沙土司,抵蒙自县;北包弥勒州,抵广西府;东包维摩州,抵三乡县;西抵临安府;皆其横压之区。,村南即龙王堂,前临水海。由其后南循南崖麓,村尽波连,崖势愈出,上已过猗兰旧址。,南崖有亭前突,北崖横倚楼,楼前高柏一株,浮空漾翠。并楼而坐,如倚危樯上,不复知有崖石下藉也。,又南一里,抵太华寺。寺亦东向,殿前夹墀chí台阶皆山茶,南一株尤巨异。
顶部